EVALD OKAS MUUSEUM NÄITUSED SUVEKOOL KURSUSED HAAPSALU KLAASIPÄEVAD
in english
Evald Okase Muuseum  
Evald Okase Muuseumi arendamine aastaringseks kunstikeskuseks

Projekti nimi: Evald Okase Muuseumi arendamine aastaringseks kunstikeskuseks 

Projekti algus ja lõpp: 01.05.2019 - 05.06.2023 

Projekti number: 2014-2021.1.05.20-0018 

Projekti teostaja: MTÜ Evald Okase Muuseum (reg 80140867) 

Meede: 2014-2021.1.5 Programm „Local Development and Poverty Reduction“ (EE-LOCALDEV) 

Taotlusvoor: Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes - 01.07.2020-30.11.2020 

Valdkond: 2014-2021.1.5.16 Kultuuriväärtuslike hoonete renoveerimine 

Projekti kogumaksumus: 511 578 EUR 

Toetus: 355 171 EUR 

Omafinantseering: 156 407 EUR 

Vt ka https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/ameti-tegevus/ajalooliste-linnasudamete-elavdamine-ja-kohalik-areng-kultuuriparandi-kaudu 

Projekti lühikokkuvõte:
Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealal asuv Evald Okase Muuseum aastatel 2021-2023 kestva projekti raames restaureeritakse, soojustatakse, paigaldatakse kütte- ja ventilatsioonisüsteem, parandatakse ligipääsetavust ning liikumispuudega inimeste juurdepääsu. Muuseumist saab aastaringselt tegutsev kunstikeskus näituse-, ateljee- ja kursuseruumidega. 

Projektiga seoses toimunud üritused:

20. juunil 2021 avaseminar „Haapsalu vanalinna muinsuste õhtu“
Kava:
• Prof. Hilkka Hiiop. Eesti Kunstiakadeemia „Pildikesi Haapsalu piltidest. Eesti Kunstiakadeemia konserveerimisosakonna panus Haapsalu kunstipärandi säilitamisse“
• MA Anton Pärn. SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid „Kühvli ja kopaga – uudiseid Haapsalu väljakaevamistelt“
• Üla Koppel, Mara Ljutjuk. MTÜ Evald Okase Muuseum „Evald Okase Muuseum muutuste eel ja teel“ 

4. septembril 2012 Restaureerimispäev Ars longa, vita brevis
Evald Okase muuseumis on lisaks klassikalistele tahvelmaalidele mitmeid ebatraditsioonilisi kunstiteoseid - rahvast muuseumisse kutsuvad uksed, näitusesaali aknad, taburetid jm. Publikule avatud restaureerimispäeval vaatasid Eesti Kunstiakadeemia spetsialistid prof Hilkka Hiiopi juhendamisel üle nende teoste seisukorra ja viisid läbi avariilises seisukorras olevate kunstiteoste konserveerimise. Paralleelselt oli võimalik vaadata Evald Okase loomingu seda osa, mida alati ei osata kunstiteostena näha.
Kava:
• Restaureerimispäeva avamine
• Evald Okase esemete ja interjööriga seotud loomingu tutvustus. Üla Koppel. MTÜ Evald Okase Muuseum
• Avatud restaureerimistöökoda. Prof. Hilkka Hiiop, Varje Õunapuu. Eesti Kunstiakadeemia

Evald Okase Muuseum | Karja 24, Haapsalu | eo.muuseum@gmail.com