EVALD OKAS MUUSEUM NÄITUSED SUVEKOOL KURSUSED HAAPSALU KLAASIPÄEVAD
in english
Evald Okase Muuseum
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Näitused 2021

29.05. - 05.09.
Ekspositsioon Evald Okase töödest: graafika, maal, joonistused, objektid

Evald Okas Evald Okas
Evald Okas Evald Okas

29.05. - 11.07.
Murdumised.
Maija Helasvuo, Mika Karhu, Simo Ripatti, Niina Räty ja Ilkka Sariola

Kuraator Maija Helasvuo

MurdumisedMillal märkame murdumisi monoliidis? Inimkonna ajaloos võime avastada erineva kestusega ajaaknaid. Maalikunst või ka näiteks jahindus, mis mõnikord väidetakse olevat surnud, paistavad ometigi olevat oluline ja kindel osa inimkonna kogemusest ja kestma jäämisest. Teisest küljest moodustab Soome enneolematu jõukuse loonud metsatööstus täna vaid paar protsenti tööhõivest. Võimalik, et tulevikus, kui kliimamuutused on meie elukeskkonda tugevasti muutnud, on targem metsa kasvatada ja säästa, kui raiuda ja massiliselt kasutada.Seega võib igavikulisena tunduv väga kiiresti mureneda ja teiseneda. Ajaaknad muutuvad arvatavast palju lühemaks ning püsima jäävad nähtused, mida pidasime lõplikeks. Millal ja mille järgi märkame murdumisi oma monoliidis?

Neid küsimusi käsitlevad oma teostes vabalt viis soome kunstnikku. Ilkka Sariola teeb seda oma pliiatsijoonistustes inimestest, usust ja ühiskonnast. Niina Räty käsitleb oma maaliseerias üksildust ja tõrjutust. Mika Karhu süüvib oma videoinstallatsioonis ajaloo valupunktidesse ja tušijoonistustes Soome punaste laste karmi saatusesse aastal 1918.

Minu oma skulptuurid küsivad: „Kuhu kõik kadusid?“Inimesed põlvkondade jadas muretsevad, kannatavad ja armastavad.

muuseumi I korruse galerii

Murdumised Murdumised
Murdumised Murdumised

29.05. - 11.07.
Kooskõla. Ülle Kõuts

KooskõlaKOOSKÕLA ehk harmoonia püüd on terviku otsimine elus, looduses, muusikas, kunstis. Kooskõla on kokkusobivus ideede ja materjalis loodu vahel, mis seob tervikuks kunstiteose üksikosad, tekitab tasakaalu valitud materjalide ja tehnilise teostuse vahel.

EHE on väärisese , mis on enamasti loodud täiendama kostüümi ja rõhutama kandja isikupära , suundudes laia maailma , elades seal oma elu. Selles jääb avalduma ehtelooja mõttemaailm kuid iga kandja lisab ehtele vaid temale omast energiat.

Näitusel eksponeerituna satub ehe külastaja silme all dialoogi näituse ruumi ja – kujundusega. KOOSKÕLA selles hetkes on ühtekuuluvuse otsimine kunstiteose ja teda ümbritseva vahel.

Kunstniku valitud tehnikal on romantiline nimetus „Marriage of Metals“ kus pinnamustrid tekivad eri metallide, hõbeda ja uushõbeda või hõbeda ja vase kokkujootmisel. Näitusel esitletud ehted on valminud 2020 – 2021 aastal ja on mõtteline järg autori eelnenud näituseloomingule.

Graafiline disain Liina Lõõbas
Näituse kujundus Üla Koppel

I korruse nurgagalerii

Kooskõla Kooskõla

29.05. - 11.07.
Kevadnäitus. Anne Parmasto

Abstraktne maal on alasti kunst; olles selle maailma ja meetodid omaks võtnud, avaneb maailm, millesse mahub suurem maailm ja mille mänguruum ei oma piire

III korruse pööningusaal
Anne Parmasto Anne Prmasto
Anne Parmasto Anne Prmasto
Anne Parmasto Anne Prmasto
   

Joonistatud Põhjamaa17.07. - 05.09.
Joonistatud Põhjamaa. Reindorffist ja Ulasest kaasajani.
Kuraatorid Mai Levin, Inga Heamägi

Näitus püüab korvata joonistuse tagasihoidlikku osa tänases kunstielus, seades E.Okase aktijoonistuste kõrvale muuseumi igasuvises ekspositsioonis loodusest inspireeritud töid tosinkonnalt kunstnikult. Näituse ulatuslikumat kaasaegset osa kureerib Inga Heamägi, näituse pärandiosa Mai Levin. Viimane hõlmab maastikujoonistuse tippmeistri Günther Reindorffi töid 1930-ndatest 1970-ndate aastateni Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogudest. Samuti eksponeeritakse Peeter Ulase värvilisi joonistusi 1960-ndatest ning 1980-ndate suuri söejoonistusi mändidest.
(Mai Levin)

Sarnaselt Günther Reindorffiga tema kaasaegses ruumis 1920–1930-ndatel, töötavad ka kaasaegsed kunstnikud reklaami- ja disainibüroodes, kujundavad postmarke ja teisi väärispabereid, on õpetajad, osalevad kunstikonkurssidel ja -žüriides jne. Kas 30-ndad on ikka „meie ajast“ nii kosmilisel kaugusel? Loodus on ja jääb väga suureks inspiratsiooni allikaks kõikidele kunstnikele. Oleme oma maa ja aja lapsed.
Minu mõte on näidata meie kaasaja kunstnike loodusest inspireeritud joonistusi. Sellest näitusest võtavad oma joonistustega osa meie kaasaegsed kunstnikud, kellest suur osa on graafika eriala lõpetanud ja kellele on joonistamine loomulik osa nende elust.
(Inga Heamägi)

Osalevad kunstnikud: Jarõna Ilo, Maria Kristiina Ulas, Mati Pärk, Uno Roosvalt, Maarja Nurk, Margot Kask õpilastega, Kaspar Tamsalu, Feliks Sarv, Ülle Marks, Gudrun Koppel, Lauri Koppel

I korruse galerii

17.07. - 05.09.
Sümbioos. Karl Christoph Rebane, Sandra Luks, Karl Korsar
Kuraator Karin Kiigemägi

Näituse eesmärgiks on tuua publiku ette kolme särava noore moekunstniku looming ja materjali kunstiks saamise tagamaad. Karl Christoph Rebane, Sandra Luks ja Karl Korsar, neid kolme kunstnikku ühendab iseloomustus: noor, mässumeelne, teedrajav.
Näitusel toome külastajateni väljapaneku moekunstist, mis on sündinud läbi sügava kontseptuaalse lähenemise temaatikale ja sündinud sübioosina – keskkond-keha-muster-materjal. Kunstnike poolt kavandatud ja loodud rõivaesemete, aksessuaaride ning materjalide vahel kujuneb teatav sidusus, mis on inspireerinud kunstnikke välise vormiga mängima mingi uue lahenduse ja funktsiooni kasuks. Seda ei saa teha ilma füüsilise ega tunnetusliku kontaktita loodava materjali suhtes. Väljapanekul tuuakse külastajate ette uudseid ja põnevaid detaile, mis rikastavad keha katmise ja rõivaste kandmise kunsti valdkonda.

III korruse pööningusaal

 
Evald Okase Muuseum | Karja 24, Haapsalu | eo.muuseum@gmail.com