EVALD OKAS MUUSEUM NÄITUSED SUVEKOOL KURSUSED HAAPSALU KLAASIPÄEVAD
in english
Evald Okase Muuseum
Uudiste arhiiv
Evald Okase teosed kunstioksjonil Ammende villas

Pärnus Ammende villas toimub 09.november 2007 kell 19.00 Evald Okase (s. 28. 11. 1915) teoste oksjon. Esitletakse vanameistri maale ja graafilisi lehti erinevatest loominguperioodidest 1960. aastaist kuni aastani 2007. Oksjon on unikaalne võimalus täiendada oma kollektsiooni teostega vanameistri varasematest loominguperioodidest. Reeglina ei müü kunstnik meeleldi varasemate aastakümnete teoseid, hoides neid omanimelisele muuseumile Haapsalus. Oksjoni tulu lähebki Evald Okase muuseumi toetamiseks. Valdavalt kunstniku pereliikmetest MTÜ Evald Okase Muuseum on ajaloolise hoone ehitustöid seni ise finantseerinud.

Eesti kaasaegse kunsti suurimaid legende, Evald Okas on osalenud eesti kunstiajaloos ligi 70 aastat. Ta on tänini üks produktiivsemaid ja laialdasema publikumenuga kunstnikke Eestis. Kodumaises kontekstis oleks tema looming võrreldav Pablo Picasso või Henri Matisse’ga nii oma ülimalt mitmekesise ampluaa, rikkaliku loomingu kui üldrahvaliku tuntuse poolest. Evald Okase teosed kuuluvad nii kõikide Eesti kui ka mitmete maailma oluliste kunstimuuseumide kollektsioonidesse.
Ta lõpetas Tallinnas Riigi Kunsttööstuskooli 1937 dekoratiivmaali erialal, astus edasi õppima Riigi Kõrgemasse Kunstikooli ning lõpetas õpingud maalijana Johannes Greenbergi ja Voldemar Melliku õpilasena aastal 1941. Esmakordselt esinesid tema tööd Tallinna Kunstihoones aastal 1939.
Sõjaaastail Nõukogude armeesse mobiliseerituna kuulus ka Okas koos mitmete teiste tänaste klassikutega eesti kunstnike kollektiivi Jaroslavlis. Koju naasnuna asus ta tööle Eesti Kunstiakadeemia õppejõuna, ta on olnud Akadeemia kauaaegsemaid professoreid. Evald Okas on kunstnikuna pälvinud läbi aastakümnete mitmeid aunimetusi ning tähelepanu erinevate poliitiliste režiimide ajal. Nõukogude Liidu Kunstide Akadeemia akadeemiku tiitel võimaldas arvukaid välisreise aastail, mil riigipiirid olid nõukogude impeeriumi tavakodanikule suletud.
Maalikunstniku ja graafikuna avardas ta tunduvalt omaaegsete aastakümnete modernistlikku kunstikeelt. Evald Okas on läbi aastakümnete olnud hinnatud portretist, ta on maalinud elamuslikke figuratiivseid kompositsioone, akte, linnavaateid ja tööstusmaastikke. Tema maale iseloomustab nõtke graafiline pintslikiri, väga täpne kompositsioon ja rikas spontaanne värvikäsitlus. Nii maalikunstniku kui graafikuna avaldab ta end ka erakordselt meisterliku joonistajana.
Evald Okas on Eesti Kunstnike Liidu ja Firenze Kunstide Akadeemia auliige. Alates aastast 2003 on avatud Evald Okase muuseum Haapsalus.

Oksjoninäitusel esitletud teosed
E.Okas. Paul Keres PAUL KERES. 1965.
Litograafia

Signatuur all paremal: E Okas 1965
All vasakul: Paul Keres. Litograafia
Plaadil all paremal autorimärk: EO65
Plm* 34,5 x 45 (* trükiplaadi mõõt paberil)
Hind 10 000.-
Evald Okas on kujutanud suurmeister Paul Kerest (1916-1975) talle iseloomulikus keskkonnas, malelaua taga. 1960. aastail oli Paul Kerese isik paljude kaasmaalaste silmis oluliseks osaks eesti rahvuslikust identiteedist. Kerese profiilportree on tabatud laia maalilise joonega, tema ees seisev malelaud aga on elegantselt markeeritud. Ajastule iseloomulikult mõjub geomeetriline ornament servas.

E.Okas. Katase küla KATASE KÜLA. 1965.
Ofort, akvatinta

Signatuur all paremal: E Okas 1965
All vasakul: Katase küla. Ofort, akvatinta
Plm 21,7 x 48,5
Hind 20 000.-
Lehe keskmes olev arhailine hoonetekompleks kujutab omaaegset Saaremaa taluelamut kõrvalhoonetega. Rahvusromantilised taluvaated olid 1960.-1970. eesti graafikas armastatud ja laialdaselt käsitletud teema. Evald Okase talumaastikud on visandatud paraja üldistusega õnnestunud kompositsioonilise tervikuna.

E.Okas. Karala küla KARALA KÜLA. 1958.
Ofort, akvatinta

Signatuur all paremal: E Okas 1958
All vasakul: Karala küla. Ofort, akvatinta
Plm 23,2 x 58,5
Hind 20 000.-
Peen sulejoonistust meenutav ofordijoon moodustab kiviaedadega Saaremaa talumaastiku. Tugeva üldistusega kujutatud rookatusega elamud, öine taevas ja tuuliku siluett loovad õdusa rahvuromantilise meeleolu. Oskuslikult kasutatud akvatintatehnika annab maastikule uduse maalilise ilme.

E.Okas. Alasti ALASTI. 1966.
Ofort, akvatinta

Signatuur all paremal: E Okas 1966
All vasakul: Alasti. Ofort, akvatinta
Plm 22 x 27
Hind 20 000.-

Nappide joontega visandatud lamav naisefiguur on tumedal foonil kõnekas ja salapärane, meenutades Evald Okase arvukaid hilisemaid aktifiguure. Graafiline valendav naisekeha sulandub maaliliselt ja pehmelt akvatintafoonile.


E.Okas. Akt jaapanlannaga AKT JAAPANLANNAGA. 1965.
Litograafia

Signatuur all paremal: E Okas 1/65
All vasakul: Akt jaapanlannaga. Litograafia
Vasakul all plaadil autorimärk: EO65
Plm 36 x 51,5
Hind 15 000.-

Kahe naisfiguuriga lito mõjub väga maaliliselt. Jaapanlanna traditsioonilises rõivastuses poolfiguur lamava akti varjus on eksootiline ja mõistatuslik. Kaht akti või naisakti teise naisfiguuriga võib kohata ka mitmel teisel Evald Okase kompositsioonil.


E.Okas. Õhtu metsas ÕHTU METSAS. 1964.
Autolito

Signatuur all vasakul: E Okas 1964
All paremal: Õhtu metsas. Autolito
Plm 34,5 x 55
Hind 13 000.-
Kompositsioon mustavate puutüvede vahelt kumava oranži kuukettaga mõjub pigem tuššimaalina. Kahevärviline autoritehnikas gravüür on kontrastne ja väga efektne. 1960. aastate eesti graafikas oli taoline tehniline võte uuenduslik ent Evald Okase tolleaegsetel graafilistel lehtedel esines korduvalt.

E.Okas. Modell ja skulptuur MODELL JA SKULPTUUR. 1970.
Ofort, akvatinta

Signatuur all paremal: E Okas 1970
All vasakul: Modell ja skulptuur. Ofort, akvatinta
Vasakul plaadil autorimärk: EO70
Plm 30 x 20
Hind 18 000.-

Pruunjates toonides lehel vastandub hele erootiliselt mõjuv naisakt skulptuuri tumedale vormile. Ajastuomase elemendina väärib tähelepanu aktifiguuri selga varjav geomeetrilise ornamendiga draperii, mis ühtlasi tasakaalustab kompositsiooni. Soojad toonid ja pehmed heletumeduse üleminekud loovad sumeda intiimse atmosfääri.


E.Okas. Tüdrukud TÜDRUKUD. 1968.
Söövitus

Signatuur all paremal: E Okas 1968
All vasakul: Tüdrukud. Söövitus I 3/15
All paremal plaadil autorimärk: EO68
Plm 48,5 x 38
Hind 16 000.-

Seepiatoonides sügisene stseen tütarlaste ja viljukandva õunapuuga on Evald Okase loomingus küllalt erandlik ent mõnevõrra sarnane 1960. aastatel eesti graafikas levinud literatuursetele graafilistele kompositsioonidele nagu neid harrastas näiteks Vive Tolli. Ka siin võib näha stilisatsiooni ja ajastuomaseid geomeetsilisi stiliseeritud ornamente.


E.Okas. Pidu PIDU. 1973.
Ofort, akvatinta
Signatuur all vasakul: E Okas 1973
Paremal all: Pidu, ofort, akvatinta
Plm 49 x 48
Hind 18 000.-

Paljufiguuriline tantsivate figuuride ja pillimeestega kompositsioon mõjub oma dünaamilises liikumises väga rahvuslikuna. Peenejooneline figuuride graafika sulandub akvatinta seepialaikudega rikkalikuks maaliliseks tervikuks. Rahvalikud stseenid ei olnud Evald Okase varasemas graafikas võõrad, kulmineerudes 1970. aastatel tema Kalevipoja ainelistes lehtedes.


E.Okas. Linn LINN. 1974.
Autolito

Signatuur all vasakul: E Okas
All paremal: Linn
All vasakul plaadil autorimärk: EO74
Plm 45,5 x 64,5
Hind 15 000.-
Graafiline linnamaastik kõrghoonetega on ilmselt fantaasiakujutelm moodsast linnast. Leht on sündinud pärast autori USA-reisi. Kõrghoonetega linnamaastik on andnud autorile võimaluse vastandada pehmed maalilised pinnad graafiliselt peenejooneliste hoonete markeeringutega. Rütmiliselt vahelduvad kõrghooned moodustavad lehel nõtke, väga kaasaegse ja elegantse üldmulje. Evald Okase suurlinnsmaastikud olid omaaegses eesti graafikas täiesti ainulaadsed.

E.Okas. Linn VI LINN VI. 1977.
Autolito

Signatuur all paremal: E Okas 1977
Plaadil all paremal autorimärk: EO77
Vasakul all: Linn VI
Plm 44 x 64,5
Hind 15 000.-
Seegi graafiline linnamaastik on fantaasiakujutelm moodsast kõrghoonetega linnast. Autorit on võlunud võimalus paigutada lehele kõrgehitiste rütme, elegantseid graafilisi kujutisi moodsatest hoonetest, milliseid teose valmimise ajastul veel Eestis ei olnud võimalik kohata. Lehel terendub nö teine maailm raudse eesriide tagant, kuhu Evald Okasel oli ühena vähestest tolleaegses Eestis võimalik ka reaalselt pilku heita.

E.Okas. Videvik VIDEVIK. 1961.
Söövitus

Signatuur all paremal: E Okas
Plaadil all paremal autorimärk: EO61
Vasakul all: Videvik
Plm 19 x 24,5
Hind 8 000.-

Traditsiooniline eesti talumaastik on oma pehmetes pruunjates toonides armsalt romantiline. Leht meenutab mõneti Ants Laikmaa omaaegseid väikesi pastellmaale eesti taluvaadetega.


E.Okas. Männid MÄNNID. 1962.
Söövitus

Signatuur all paremal: E Okas
Plaadil vasakul autorimärk: EO62
All vasakul: Männid
Plm 23 x 14,5
Hind 7 000.-

Autor on keskendunud mändide iseloomulikele tüvejoonistele. Pruunjate tüvede ja varjude kooslused edastavad väga maalilise kodumaise looduselamuse.


E.Okas. Naised IV NAISED IV. 1988.
Litograafia

Signatuur all paremal: E Okas, 1988
Vasakul: Naised IV Litograafia
Plaadil vasakul autorimärk: EO88
Plm 47 x 69,5
Hind 15 000.-
Lamava akti ja istuva poolaktiga alkoov meenutab mõneti romantismiajastu prantsuse maalijate erotiseeritud haaremiolustikke. Evald Okase aktide tundlikult jooonistatud-graveeritud käed vääriksid vaataja erilist tähelepanu. Nagu mitmed teisedki autori kompositsioonid naisaktidega, mõjub leht ülimalt sensuaalselt.

E.Okas. Tundmatu TUNDMATU. 2003.
Õli kartongil

Signatuur all vasakul: E Okas 2003
24,5 x 20,5
Hind 22 000.-
Väike elurõõmust pakatav kompositsioon aktiga elavalt läbimaalitud pinnal kuulub Evald Okase hilisloomingusse. 2000. aastatel maalitud väikeseformaadilised aktid on vaadeldavad eraldi leheküljena Evald Okase figuraalses loomingus. Väike formaat on ajendanud spontaanselt maalitud, kaasaegselt ja värskelt mõjuvaid kompositsioone meeleliselt mõjuvas õrnas värvivahelduses. Intiimsed väikesed aktid on žanr, milles on tunda tõelist meistrikätt. Autor on oma väikesi akte maalides kasutanud nii elavaid modelle, mannekeene kui fantaasiakujutelmi. Väikestele aktidele on lisatud mitmesuguseid naiselikke aksessuaare, eksootilisi kangaid, parukaid ja vahel ootamatuid olmelisi detaile.

E.Okas. Daam kübaraga DAAM KÜBARAGA. 2001.
Õli lõuendil

Signatuur all vasakul: E Okas 2001
31,5 x 23
Hind 20 000.-

Heledates toonides kompositsioon kübarat kandva daamiga mõjub ajatult ja väga nooruslikult. Värsket kevadist muljet süvendab autori skitseeriv kerge maalimaneer.


E.Okas. Ingli puudutus INGLI PUUDUTUS. 2007
Akrüül lõuendil

Signatuur all vasakul: E Okas 2007
Tagaküljel ülal vasakul: INGLI PUUUDUTUS 2007, akrüül
42 x 31
Hind 20 000.-
Võluv fantaasiakujutelm inglitiibadesse mähkunud lamava naisaktiga on vaid üks näide 92-aastase Evald Okase käesoleva aasta loomingust. Vanameistri suhe oma väikeste maalide objekti, aktifiguuri on endiselt vaimustunud ja tulemus meisterlikult särav.

E.Okas. Kolm naist KOLM NAIST. 2007.
Akrüül papile kleebitud lõuendil

Signatuur all paremal: E Okas 2007
Tagaküljel ülal: E. Okas „Kolm naist” akrüül 2007
35 x 27
Hind 16 000.-

Mõistatuslikus kompositsioonis vaatavad lamavat naisakti kaks maskides naisenägu. Hilisloomingus eelistatud akrüül toob maalipinnale kerge skitseeriva pintslikirja.


E.Okas. Akt karahviniga AKT KARAHVINIGA. 2007.
Akrüül lõuendil

Signatuur all paremal: E Okas 2007
Tagaküljel ülal: E Okas 03.08. 2007 AKT KARAHVINIGA
30 x 20
Hind 15 000.-

Klaaskarahvin seisva aktiga kompositsioonil on elevust tekitav detail. Autor on toonud kompositsiooni hõõguvat oranži kuma, luues väheste vahenditega meeleoluka intiimse atmosfääri.


E.Okas. Mererannas MERERANNAS. 2007.
Akrüül kartongile kleebitud lõuendil

Signatuur all vasakul: E Okas 23.06. 2007
Tagaküljel ülal: „Mererannas” akrüül
40,5 x 40,5
Hind 22 000.-

Pansionaadis sel suvel maalitud akt on paigutatud kunstniku fantaasias mererannale piknikuolustikku. Akrüülsinise ja oranži koosmõjus kangastub ere päikeseline suvepäev rannal.


E.Okas. Tige ämm ja teised lilled... TIGE ÄMM JA TEISED LILLED KAI KOPPELI VAASIS. 2007.
Akrüül paberil

Signatuur all paremal: E Okas 2007
Paspartuu ava: 56 x 40
Hind 13 000.-

Elurõõmsas suvises buketis on muude lillede hulgas ka „tige ämm”, ohakataoline aiataim. Lilled on paigutatud kunstniku tütre Kai Koppeli klaasvaasi. Lillemaal on olnud läbi sajandite kogu maailma maalikunstnike üks lemmikmotiive. Lillemaal on võimaldanud erinevatel ajastutel demonstreerida maalija virtuooslikku tehnikat, suurepärast värvi- ja valgusetunnetust ning elegantset maalimaneeri. Võimalus jäädvustada taimede õrnu graafilisi kujundeid ning suvelillede rikkalikku ja mitmekülgset värvielamust on paelunud ka Evald Okast.


E.Okas. Tänav TÄNAV. 1961.
Söövitus

Signatuur paremal all: E Okas 1961
All vasakul: Tänav
Plm 27x 20
Hind 6 000.-

Mitmesugustes graafilistes tehnikates Tallinna vanalinnavaated olid 1960. aastate eesti kunstis võrdselt armastatud nii neid viljelevate kunstnike kui kunstisõprade poolt. Evald Okase loomingus pole traditsioonilised vanalinnavaated küll eriti arvukalt viljeldud teema ent see vaade Müürivahe tänavale on ajastuomane ja elav tuues vaataja ette ühe vanalinna nurga peaaegu muutumatu vaate ajastuomases meisterlikus teostuses.


E.Okas. Valged lilled

VALGED LILLED. 2007.
Akrüül ja tušš kartongil

Signatuur all paremal: E Okas 31.05. 2007 Merivälja pansionaat
Tagaküljel vasakul: E Okas 31.05. 2007 Tagaküljel paremal: „Valged lilled” Akrüül, tušš
Hind : 22 000.-

Kuigi maali motiiv on väga lihtne, lilled klaasvaasis, tekib maali valgele pinnale virtuoosselt kantud pintslijälgedest, kergetest ja pastoossetest värvilaigukestest ja joontest suviselt värelev valgusküllane ruumiline illusioon. Maal kajastab nii vanameistri meisterlikku pintslikirja kui ka ülimat maalimise rõõmu. Omalaadse meistrimärgina on all paremal skitseeritud tuššipintsliga maalipinnale väike naisakt.

kontakttelefon:
Mari Roosvalt (+372) 55 14 039
e-mail: mroosvalt@artun.ee
Evald Okase Muuseum | Karja 24, Haapsalu | eo.muuseum@gmail.com