EVALD OKAS MUUSEUM NÄITUSED SUVEKOOL KURSUSED HAAPSALU KLAASIPÄEVAD
in english
Evald Okase Muuseum
ELULUGU
MAALID
GRAAFIKA
JOONISTUSED
PEREKOND
Elulugu

28.11.1915 - 30.04.2011

1931 – 1937 õppis Riigi Kunsttööstuskoolis (õpetajad: A.Jansen, R.Nyman, V.Mellik)
1938 – 1940 õppis Riigi Kõrgemas Kunstikoolis maalimist (õpetajad: A.Jansen, J.Greenberg, V.Mellik)
1939 Esimene avalik esinemine (Kujutava Kunsti Sihtkapitali Valitsuse "Kunst sügisnäitus" Tallinnas)
1939 – 1940 Eesti Kujutavate Kunstnikkude Keskühingu liige
1939 – 1940 Riigi Kunsttööstuskooli aktiklassi õppejõud
1939 – 1941 joonistamise ja joonestamise õpetaja Riigi Tööstuskoolis, Riigi Tööstusõpilaste Koolis ja Poeglaste Ametikoolis
1942 – 1944 kuulus Jaroslavli eesti kunstnike kollektiivi, rindekunstnik
1943 Eesti NSV Kunstnike Liidu asutajaliige
1944 dekoratiiv- ja monumentaalmaali eriala dekaan ja monumentaalmaali ning joonistuse õppejõud Tallinna Riiklikus Tarbekunsti Instituudis (1951 aastast Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut)
1954 Eesti Riikliku Kunstiinstituudi professor
1962 NSVL Kunstide Akadeemia korrespondentliige
1963 Firenze Kunstiakadeemia auliige, NSVL rahvakunstnik
1972 valiti Leningradi Eksliibriste ja Graafika Ühingu auliikmeks
1975 NSVL Kunstide Akadeemia akadeemik

Loomingulised tegevusalad: maal, monumentaalmaal, graafika, eksliibris, tarbekunst.

1916
1-aastane, 1916

1922
1922
ISIKNÄITUSED
Üle 50 isikunäituse – Tallinnas, Tartus, Haapsalus, Viljandis, Rakveres, Raplas, Kohtla-Järvel, Vilniuses, Moskvas, Kiievis, Lvovis, Odessas, Kurskis, Harkovis, Simferoopolis, Bakuus, Soomes, Rootsis, USAs
1934
1934
1958 esimene personaalnäitus Tallinnas. Reis Hollandisse, Belgiasse ja Luxemburgi.
1960 personaalnäitus Moskvas, Kiievis, Odessas
1960"Kalevipoja" illustratsioonid, Tallinn
1961 personaalnäitus Haapsalus, Kohtla-Nõmmel
1962 ENSV Riiklikus Kunstimuuseumis ja eksliibriste näitus (1932 – 1962) Tallinnas
1963 personaalnäitus Tartus, Kiievis, Kurskis, Lvovis, Harkovis, Simferoopolis
1964 ENSV Riiklikus Kunstimuuseumis, Tallinn
1965 Tallinna Kunstihoone
1965 personaalnäitus Stockholmis
1966 personaalnäitus Viljandi Koduloomuuseumis ja Kohtla-Järvel
1967 personaalnäitus Bakuus
1968 maalid, Rakvere, Rapla
1968 joonistuste näitus kunstisalongis Tallinnas
1971 "Kalevipoja" illustratsioonide näitus reisilaeval "Tallinn"
1974 eksliibriste näitus Tallinna Ajakirjanike majas
1975 Tallinna Kunstihoones
1975 eksliibriste näitus Tartus
1977 Moskva Kunstnike Majas
1980 Eesti NSV Riiklikus Kunstimuuseumis
1985 Tallinna Kunstihoones
1990 Tallinna Kunstihoones
1995 Tartu Kunstimuuseumis
1998 Raatuse galerii, Tallinn
2000 Tallinna Kunstihoone galeriis
2000 Hansapanga kunstigaleriis
2001 Kultuurikeskus, Valga
2001 Linnagalerii, Pärnu
2004 Ammende Villa, Pärnu
2005 Evald Okase Muuseum, Haapsalu
2005 Evald Okase maalid Kunstihoone, Tallinn


1934
Kunstihoones, 1934

1935
1935

1935
1935

ÜHISNÄITUSED JA PROJEKTID
1944 alates on osalenud Eesti aastanäitustel
1946 grupinäitus "Eesti kunstnikud vennalikus Armeenias", Tallinn
1947 Tallinna Balti jaama temperapannood
1947 grupinäitus koos R.Sagritsa, R.Uutmaaga, Tallinn
1948 RAT "Estonia" laemaal koostöös R.Sagritsa ja E.Kitsega
1949 graafikute grupinäitus Moskvas (O.Kangilaski, E.Lepp, I.Linnat, G.Reindorf ja E.Einmann)
1962 Veneetsia XXXI biennaali minigraafika näitus
1963 Ljubljana V rahvusvaheline graafikanäitus
1965 Ljubljanas VI rahvusvaheline graafikanäitus
1968 Üleliiduline rändnäitus koos G.S. Handzjani ja V.E. Tsigaliga
1968 Joonistuste näitus kunstisalongis
1971 grupinäitus kunstisalongis Tallinnas koos G.Reindorffi ja E.Einmanniga
1972 grupinäitus Viljandis koos J.Muks ja L.Mikkoga
1975 grupinäitus Kundas, graafika A.Hiibuse, A.Kütti ja V.Tõnissoniga
1977 Balti liiduvabariikide I eksliibriste biennaal
1979 Vilniuse maalitriennaal
1980 Tartu Kunstimuuseumi korraldatud rändnäitus
1981 grupinäitus Lüübekis koos N.Kormasovi ja O.Subbiga
1982 grupinäitus Riias koos A.Keerendi ja I.Torniga
1983 eksliibriste näitus Jürmalas
1984 eksliibriste näitus Hyvinkääl ja Riias
1985 eksliibriste näitus Helsingis
1987 "Eesti kunst" Näituste keskmaja, Moskva
1988 Eesti kunsti näitus Esto päevadel, Melbourne
1990 Eesti kunst Lohjas, Soome
1990 Eesti kunst, Prantsusmaa
1995 Kevadnäitus, Tallinna Kunstihoone
1996 "Evald Okas ja tütred" Chaplini kultuurikeskuses, Pärnu
1997 "Konfrontatsioonid ja kokkulepped" Tallinna Kunstihoone
1998 Kevadnäitus 98, Viljandi kunstisaal
1999 "Maal 99" Tallinna Kunstihoone
1999 "Kunstisuvi 99" Pärnu Linnagaleriis
2000 "Eesti kunst sajandivahetusel" Tallinna Kunstihoone Berliinis
2001 "Liblikapüüdja", Pärnu uue Kunsti Muuseum
2001 "Mees ja naine", Pärnu uue Kunsti Muuseum
2002 Maal 2002, Tallinna Kunstihoone
2003 Maalinäitus "Maaliparadiis" galerii 008-s, Tallinn
2003 EKL-i aastanäitus "Mina ja teine", Tallinna Kunstihoone
2004 EML – aastanäitus "ICH BIN EIN MALER"
2005 "Okased", Pärnu uue Kunsti Muuseum
2006 Eesti Maalikunstnike Liidu näitused "Ilusad maalid", "Ilusad inimesed" Aaspere mõisas ja "Alasti" , Tartu Kunstimaja
2007 Eesti Maalikunstnike Liidu näitus "Õige valik" Tartu Kunstimajas


1937
1937

1945
30. sünnipäev, 1945

1959
Väänas, 1959

1964
7. Keskkoolis, 1964
ESINENUD VÄLISNÄITUSTEL
Afganistanis, Austraalias, Austrias, Belgias, Egiptuses, Inglismaal, Iraagis, Itaalias, Jaapanis, Jugoslaavias, Poolas, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal, Soomes, Taanis, Tsehhoslovakkias, Ungaris, Ameerika Ühendriikides, Vietnamis, Norras, Süürias


Okas
Hoidre, Okas, Soans ja Kaljo

AUHINNAD
1948 Eesti NSV riiklik preemia "Estonia" laemaali eest (koostöös E. Kitse ,R.Sagritsaga)
1950 Nõukogude Eesti preemia kristallvaasi kujundamise eest
1959 Nõukogude Eesti preemia tööde "Mahtra sõda", "Madalmaade Sari" eest
1961 Lubljana IV rahvusvahelise graafikanäituse preemia
1962 NSVL kunstide Akadeemia hõbemedal "Kalevipoeg" ja "Reisimuljed Itaaliast 1961" eest
1962 Suur Hõbemedal NSVL Rahvamajanduse Saavutuste Näituse kunstiekspositsioonis esinemise eest
1962 valiti NSVL Kunstide Akadeemia korrespondentliikmeks
1963 NSVL rahvakunstniku aunimetus
1963 Valiti Firenze Kunstiakadeemia auliikmeks
1965 Nõukogude Eesti preemia graafiliste lehtede eest
1972 valiti Leningradi Eksliibriste Ühingu auliikmeks
1975 valiti NSVL Kunstide Akadeemia tegevliikmeks
1977 Balti liiduvabariikide I eksliibrisebiennaali peapreemia Vilniuses
1978 Vilniuse maalitriennaali peapreemia tööde "Tehase ehitus", "Maria Okas" ja "Akt linna taustal" eest
1979 Kristjan Raua nim. Aastapreemia laureaat maali "Linn ja kunstnik eest"


Okas
Okas ja Luhtein

1965
50. juubel, 1965

1980
1980
TÖID KOGUDES
Eesti Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Tretjakovi Galerii Moskvas, Museum Ludwig, Köln ja mujal.
 
Evald Okase Muuseum | Karja 24, Haapsalu | eo.muuseum@gmail.com