EVALD OKAS MUUSEUM NÄITUSED SUVEKOOL KURSUSED HAAPSALU KLAASIPÄEVAD
in english
Evald Okase Muuseum
2019
2017
2015
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

1.07.- 5.07. Rahvusvaheline Kuuma Klaasi Sümpoosion "Impressioon"

ImpressioonRahvusvaheline Kuuma Klaasi Sümpoosion on professionaalne klaasipuhumise üritus Eestis, mida klaasikunstnik Kai Koppeli initsiatiivil Evald Okase Muuseumis on järjepidevalt korraldatud. Pärast kaheaastast pausi toimuvad 2013. Aasta suvel klaasipäevad taas kord sümpoosioni vormis juba üheksandat korda.

Seekord on sümpoosioni teemaks "Impressioon", tähistamaks Haapsalu klaasipäevadele eriomast vabadust klaasiga mängida ja vabalt eksperimenteerida.
Eksperimenteerida plaanitakse seekord lisaks klaasipuhumisstuudiole ka näitusesaalis. Klaasipäevade südameks on aastate jooksul olnud vabaõhu- klaasipuhumisstuudio maalikunstnik Evald Okase Muuseumi õuel Haapsalus. Stuudios toimetavad nädala jooksul publiku silme all erinevast rahvusest kunstnikud. Lisaks sulaklaasi maagiale näeme ka osalejate erinevust ning professionaalsust – kunstnikel on kõigil oma "käekiri", võtted ja tehnikad.
Igal aastal lõpeb sümpoosion näitusega Evald Okase Muuseumi ruumides, kus eksponeeritakse klaasipäevade jooksul valminud töid. Need näitused on Eesti klaasikunstis väga erilised ning olulised just tehnikate tõttu. Puhutud klaasi eksponeeritakse Eestis näitustel harva.
Seekordne sümpoosionijärgne väljapanek on eriline seetõttu, et ekspositsiooni valmimise protsessi Evald Okase Muuseumi pööningusaalis on kõigil huvilistel võimalik jälgida. Kunstnikud tegutsevad paralleelselt klaasipuhumise stuudioga ka näitusesaalis, luues stuudios valmivast loomingust installatsioone ning kujundades järkjärgult ekspositsiooniruumi. Näituseruumi kujunemist ja väljapaneku koostamist on näituste külastajatel võimalik nädala jooksul jälgida.

2013. aasta suvel oodatakse lisaks Eesti kunstnikele näitusele osalema ka klaasikunstnikke Hollandist, Saksamaalt, Tshehhist ja Türgist. Klaasipäevade eesmärk on luua kontakte ja koostöövõimalusi erinevast rahvusest kunstnike vahel - tutvustada omi kunstnikke külalistele ja vastupidi. Haapsalus on olnud klaasipäevadel väljas teiste hulgas nt. Ivo Lille, Rait Präätsa, Eve Koha, Viivi-Ann Keerdo, Toomas Riisalu, aga ka Leedu kunstniku Remigijus Kriukas´e ja Bulgaaria kunstniku Lachezar Dochev´i isikunäitused. Haapsalu Klaasipäevadel on oma väärikas ja vajalik koht klaasikunsti ja eriti klaasipuhumise arengus Eestis.

Sümpoosioni missiooniks on samuti "oma" materjali, klaasi, tutvustamine teiste erialade kunstnikele. Eelnevatel aastatel on sümpoosionil osalenud ka skulptorid, arhitektid, maalikunstnikud ja luuletajad.

Klaasipäevadele on osalema kutsuda pigem isepuhujaid kui meistritega töötavaid kunstnikke ning läbi aastate on hoitud kõrget professionaalset taset.

Sümpoosionist on osa võtnud profesionaalsed kunstnikud Eestist, Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Hiinast, Koreast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Inglismaalt, Austriast, Rootsist, Soomest, Lätist, Leedust, Venemaalt, Slovakkiast.

Haapsalu sümpoosion on võrreldes teiste omataoliste mujal maailmas toimuvate sündmustega märkimisväärne – klaasiahi on kasutada vajadusel ööpäevaringselt ja kellaaegadest olulisemaks peetakse alati loomevabadust, eksperimenteerimisvalmidust ning ka töö käigus tekkinud uute ideede teostamist. Seejuures on osalejad alati üksteisel nõu ja jõuga abiks. Nii ongi Haapsalu klaasipäevadele omaseks kujunenud omalaadne ühine loomeenergia, spontaansus, mängulisus, eksklusiivsus. Klaasikunst ja eriti klaasipuhumine on pealtvaatajalegi eriliselt kaasahaarav ja huvitav. Punaselt helendavast tulikuumast klaasist teoste sündi ja hiljem näitusel juba samu valmis töid näha on Eestis harva võimalik ning seda on osanud aastate jooksul hinnata ka klaasipäevade publik.

Klaasipäevad 2013 Klaasipäevad 2013
Klaasipäevad 2013 Klaasipäevad 2013
Klaasipäevad 2013 Klaasipäevad 2013
Evald Okase Muuseum | Karja 24, Haapsalu | eo.muuseum@gmail.com